top of page
Horse

ЕЗДА ЗА НАЧИНАЕЩИ

За започнем заедно

Riding Lessons

ЕЗДА ЗА НАПРЕДНАЛИ

Надграждаме с вас

Какво да очаквате

Езда за начинаещи

"Начинаещ" е всеки, който никога не се е качвал на кон. Но също и всеки, който още няма добър баланс и стабилен, независим седеж върху коня, няма затвърдени основни умения за управлението му – на първо място да може да го спре, да го подкара в желания ход и да задържи този ход, да сменя посоката, да спазва дистанция.
 

Етапи

Обучението минава през няколко различни етапа. Готовността на ездача да мине на следващия етап се преценява от инструктора. Едновременно с ездата ще научите и много за конете, за психологията, за поведението им, ще започнете да ги "познавате".

Изграждане на баланс и стабилен независим седеж върху коня

Усвоява се правилен седеж: за какво служат и какво да правят краката, таза, кръста, гръбнака, врата, главата. Развива се усещането за ритъм, синхрон и правилна реакция на тялото към движението (и промяната в движението) на коня. На този етап учещият се използва ръцете си, за да се придържа за седлото. Приключва, когато ездачът може на ходом, тръс (манежен и облекчен) и галоп да не се придържа с ръце за седлото.

Основни умения за управление на коня

Ездачът се учи да използва поводите, краката и тежестта на тялото си, за да управлява коня.

Приключва, когато учещият се умее:

  • да му задава желания ход и направление и да го задържа

  • да спира коня си от ходом, тръс (манежен и облекчен) и галоп

  • да спазва дистанция с другите коне

  • да не използва устата на коня за дръжки

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
098 887 4321

bottom of page